Gan Izzy Nyt

 

B’H

Gan Israel starter med et stort brag

 

De syngende Gan Izzy børn ødelagde hurtigt stilheden i den lille svenske by Hölvikken. Mens børnene var på vej fra Jylland, København, Lund og Goteborg, gjorde lederne klar til invationen af de glædelystne børn. Selvom indbyggerne i Hölvikken har haft mange forskellige jødiske grupper på besøg, var de ikke klar til at møde den specielle Gan Izzy ånd.

Krise med svømmebassinet

Trods poolen så ud til at være fuld til randen, var den det ikke.Efter internationale forskere og ingeniører kiggede på sagen, opdagede man at bassinet tippede på en lille skråning. Og at vandet –trods alle gode ønsker – ikke ville stå stille i bassinet, men flød over. Denne fysiske faktor var åbenbart ukendt for vandpåfylderen af bassinet.

Et krise-møde blev holdt, og beslutningen blev taget af bestyrrelsen af krise-teamet (Adam (direktøren), Eliyahu, yonatan og Yitzi), denne var at tømme bassinet, fllytte det og fylde det igen.

Mange foreslag kom frem under mødet om hvordan bassinet kunne tømmes. Adam foreslog at bruge en elefant, mens Eliyahu troede på at det kunne gøres med spande. Til slut blev et meget kompliceret system, bestående af tre mennesker, tre vandslanger, en pumpe, en stige og en ”tagrande” (lad være med at spørge hvorfor, eller hvordan, men det er rigtigt!) taget i brug.

Malmös stilhed er ødelagt

Byen Malmö (jep, det er en rigtig by med postnummer og det hele) blev besøgt af en vild gruppe børn, som alle var smittet med Gan Izzy ånden. På museet var der mange aktiviteter for børnene; Maya og Chana prøvede som dansende musikere, Tal og Esther besøgte ubåden. Benjamin og Simon tog motorcyklen tilbage til lejren, men da motorcyklen insisterede på at blive på museet, kom de ikke længere.Rivkah så bådens indvendige hemmeligheder. Shira, Michaella and Sally prøvede

at sejle tilbage til lejren på en tømmerflåde. Caroline og Michelle gik frygtløs på opdagelse. Yedidya og Yossi, eksperimenterede med den flyvende bold, mens Chavale rejste med en båd tilbage I tiden. Det lykkedes for Mushky at få et lift tilbage til lejren og alle kom hjem med et smil på læben.

Hvem kan huske da…?

Vi var ude og svømme i bassinet (det var vådt). Lavede halskæder og nøgleringe med vores jødiske navn. Ledte efter bønner og lavede collager af dem.Yay, en fødselsdagsfest for os. Vi bagte kage og holdt en stor fødselsdagsfest med masser af lege. Vi gik i gang med tzivot hashem bøgerne og begyndte på vores kunst-projekt. Prøvede lidt skuespil og krydrede vores jødiske identitet med masser af aktiviteter.

Interview med en af lederne; Chaya.

Fortæl os om dig selv.

Jeg er fra Montreal (canada), har været i Israel det sidste år og er utrolig glad for at være på Gan Israel.

Hvor meget dansk kan du?

Sådan cirka 1%

Hvad kan du bedst lide ved lejren?

Mine campers, de er de bedste!

Hvad synes du om maden på lejren?

Der er lidt stærkt for mig, men ellers er det fantastisk. Aviva og Jessica er super, de giver os energi til hele dagen.

Hvad er din yndlingsfarve og- ret?

Grøn (fordi mine crocks er grønne) og knishes, fordi jeg elsker æg og kød.

Hvad er din besked til resten af lejren?

Fødselsdage er sunde for os, jo flere vi har des ældre bliver vi. Gan yisroel Chai.

 

Gan Izzy Nyt

Tue day 2 of camp

Gan Israel starts with a big bang

 

The quiet in the small Swedish town of holleviken was loudly shattered by the gan izzy camp that opened in its midst. As campers arrived from Copenhagen, Jylland, Lund Gotoborg and other places, the locals were busy preparing for this invasion of quiet. Despite having had different Jewish groups in holleviken hus before, the full spirit of gan izzy has not met this town before.

Swimming pool crisis

The swimming pool, despite being full almost to the brim, was for some reason not totally full. After bringing international investigators and engineers, it was determined that the pool was placed on a slight hill. Water, it was discovered after extensive testing, will not – despite all good wishes to the contrary- stay still when on a slant, and will flow downwards. This fact of physics was somewhat unknown to the filler of the pool. An emergency meeting was held and the decision was taken by the crisis team (consisting of Adam (the CEO) Eliyahu, Yonoton and Yitzi) and a decision was taken too empty and refill the pool. Numerous ways of emptying g the pool were suggested. Adam suggested bringing an elephant, Eliyahu thought buckets would do it, in the end a complicated engineering feat consisting of a pump and 3 hoses, plus a drainpipe and a ladder (don’t ask how, but its true) were used to empty the water.

Malmo quiet shattered

The city (yep, it’s a real city, with a postcode and all) of malmo was visited by a rowdy group of youngsters, bringing the gan izzy spirit to the town. The Museum had kids doing lots of activities. Maya and Chana tried there hand as dancing musicians. Tal and esther were submariners. Benjamin and Simon tried motorcycling back to camp, but the bike was stuck fast. Rivkah visited the inside of the boat. Shira Michaella and Sally tried sailing back to camp on the raft. Caroline and Michelle were intrepid explorers. Yedidya and Yossi, experimented with the flying balls, while chavala drove the boat back into history. Mushky managed to hitch a ride to camp back to car, and a great time was had by all.

Who remembers today when?

We went swimming, and the water was wet. Made necklaces with our Jewish names. Hunted for beans and drew a picture with them, Yay, a birthday party for us. We baked cake and cookies. Tzivos hashem started up. Started the arts and craft project. Tried our hand at acting. And spiked up our jewish identity with lots of activities.

Interview with one of our dedicated counselors, chaya,

Tell us about yourself;

I’m from Montreal, I was in Israel for the year, and I'm really happy to be in gan Israel.

How much Danish do u know?

about 1 per cent.

What’s the best thing u like about camp?

my campers, who are lots fun?

What do u think of the food in camp?

it has a lot of pepper, but it’s fantastic, aviva and Jessica are super. Keeping us all going with lots of love

What’s your favorite color and food?

green (because my crocs are green) and knishes, cause I love egg and meat.

What’s your message to gan Israel? birthdays are healthy for u, in fact the more u have the longer u live. Gan yisroel Chai