Go to English

Først nogle definitioner:

Chabad er synonymt med Lubavitch. Ordet "Chabad" beskiver bevægelsens filosofi, mens Lubavitch er navnet på den by i Rusland hvor Chabad- rabbinerne levede og underviste i 102 år. Chabad er en forkortelse af tre hebraiske ord - chachma, binah og daat, visdom, forståelse og viden.

Denne forkortelse kendetegner bevægelsens filosofi der udtrykker, at ud over at tjene G‑d gennem glæde, tro, tillid og ærlighed, så må hvert enkelt menneske, i overensstemmelse med dets evner, ligeledes forsøge at kende G‑d gennem intellektuel forståelse. Derved opstår følelser af kærlighed og ærefrygt over for G‑d. Chabads filosofi udtrykker rationelt de grundlæggende mystiske begreber G‑d, Torah og Israel.


Gå til dansk

What is Chabad?

Chabad-Lubavitch is a philosophy, a movement, and an organization.

It is considered to be the most dynamic force in Jewish life today.

The Philosophy 

The word "Chabad"is a Hebrew acronym for the three intellectual faculties of: chachmah-wisdom, binah-comprehension and da'at-knowledge. The movement's system of Jewish religious philosophy, the deepest dimension of G‑d's Torah, teaches understanding and recognition of the Creator, the role and purpose of Creation, and the importance and unique mission of each Creature. This philosophy guides a person to refine and govern his and her every act and feeling through wisdom, comprehension and knowledge.