Go to English

Først nogle definitioner:

Chabad er synonymt med Lubavitch. Ordet "Chabad" beskiver bevægelsens filosofi, mens Lubavitch er navnet på den by i Rusland hvor Chabad- rabbinerne levede og underviste i 102 år. Chabad er en forkortelse af tre hebraiske ord - chachma, binah og daat, visdom, forståelse og viden.

Denne forkortelse kendetegner bevægelsens filosofi der udtrykker, at ud over at tjene G‑d gennem glæde, tro, tillid og ærlighed, så må hvert enkelt menneske, i overensstemmelse med dets evner, ligeledes forsøge at kende G‑d gennem intellektuel forståelse. Derved opstår følelser af kærlighed og ærefrygt over for G‑d. Chabads filosofi udtrykker rationelt de grundlæggende mystiske begreber G‑d, Torah og Israel.

Vores inspiration kommer fra Lubavitcher Rebbe (1902-94). Rebben satte med energi og dedikation et eksempel for alle i sin omsorg og omtanke for hans
medmennesker, tilsat et dybt engagement i Torah og Mitzvot. Selvom han er gået bort i 1994, 'Rebben' var og er inspirationen bag Chabadbevægelsen og særligt ”Chabadhusene”, et sted, hvor enhver jøde skulle føle sig hjemme. 

___________________

Chabad betyder noget forskelligt for forskellige folk. Nogle har lært noget om jødedommen og deres jødiske rødder, andre har mødt deres eneste ene hos Chabad, og andre igen kommer til Chabad for at lære nye mennesker at kende.

Her er mange undervisningstilbud. For nogen handler det om at genopdage, hvad de allerede vidste, for andre åbenbares en helt ny verden.

Vi inviterer vi dig til at tage del i og deltage i nogle af de mange programmer, Chabad tilbyder. 

Det at være jødisk i den moderne verden i dag, kræver sommetider en større indsats end tidligere.

I en tidsalder med øjeblikkelig medieadgang og højt udviklet teknologi kan det sommetider virke, som om jødedommens tidsløse budskaber har svært ved at trænge igennem.

En jødisk kalender, hvor ugen er centreret omkring Shabbat og som drejer sig om de jødiske helligdage, hjælper os til at fokusere og dermed få ny energi, hvilket styrker vores jødiske identitet.

Chabad er ikke finansieret af noget internationalt foretagende. Alle de penge, som bliver brugt i Danmark, kommer fra Danmark - herunder jeres generøse støtte, som er meget værdsat.

Vi vil gerne takke vores generøse sponsorer og støtter, som via større eller mindre beløb støtter denne kalender og løbende bidrager til vores arrangementer.

Vi ønsker også at takke medlemmer af Chai klubben, en gruppe som giver os et fast månedligt bidrag til vores aktiviteter. Vi er yderst taknemmelige for dette.

Endvidere skal en tak rettes til Det Jødiske samfund i Danmark, for deres hjælp. 

Vi er også taknemmelige for, at den danske regering og politiet bruger ressourcer på at give jødiske institutioner et højt sikkerhedsniveau. 

Må vi alle blive velsignet med et sødt og glædeligt nytår, med godt nyt for alle, et år med glæde og tryghed for alle Israels indbyggere, jøder ude i den store verden samt hele den danske befolkning.


Gå til dansk

What is Chabad?

Chabad-Lubavitch is a philosophy, a movement, and an organization.

It is considered to be the most dynamic force in Jewish life today.

The Philosophy 

The word "Chabad" is a Hebrew acronym for the three intellectual faculties of: chachmah-wisdom, binah-comprehension and da'at-knowledge. The movement's system of Jewish religious philosophy, the deepest dimension of G‑d's Torah, teaches understanding and recognition of the Creator, the role and purpose of Creation, and the importance and unique mission of each Creature. This philosophy guides a person to refine and govern his and her every act and feeling through wisdom, comprehension and knowledge.

ChabaDanmark was founded with an over-arching vision: Although Jews may embrace many levels of observance in their personal lives, there should be a place for all Jews - no labels, no affiliations - to develop a sense of community, enhance the Jewish experience and all in an enjoyable and engaging manner.

 With tolerance, sincerity and deeply rooted values, Chabad can help you find and develop that Jewish spark in your heart. We believe that Jews are Jews are Jews, regardless of affiliation or personal level of observance.

We have no checklist for knowledge, observance, beliefs or lifestyles of the people who attend our programs. Everyone is welcome.

 Jewish faith rests on a firm bedrock of logic and intellect. Our tradition encourages us to inquire, to delve, to understand. With proper study and comprehension, we can transform the proverbial leap of faith into a stronger step of faith.

Come join us! På gensyn!

Rabbi Yitzi and Rochel Loewenthal